Del 2 al 8 de Març, l’art social pren Mataró

La Mostra és un projecte organitzat conjuntament per Taller d’Idees amb la Casa de la Música de Mataró. Es tracta d’un conjunt d’actes (conferències, exposicions, actuacions, tallers, etc.) que giren entorn de l’art social.
Entenem com a Art Social totes aquelles manifestacions artístiques en què una de les seves finalitats sigui estimular i afavorir canvis en l’àmbit social.

Taller d’Idees
El Taller d’Idees és una Associació, creada per iniciativa d’un grup obert de professionals (educadors socials, psicòlegs, treballadors socials …) amb experiència en el camp de les relacions d’ajuda i d’atenció integral per a persones amb diversitat funcional que conflueixen en el treball d’aquestes persones amb discapacitat.
Des de l’any 2005 totes les idees s’han anat transformant en projectes. Tot sorgeix de les ganes i de la inquietud d’impulsar i de generar una nova forma de treball amb persones amb diferents capacitats. Al mateix temps, també neix amb una clara vocació de projecció exterior, de participació en la comunitat, de reconèixer els valors de les persones, i de la creació de sinergies amb altres entitats i la seva gent.
Les persones que formem el taller creiem fermament en la tasca que duem a terme. És per això que ens impliquem en donar noves idees i en invertir energies per concretar nous projectes que puguin ser útils i aplicables.
Projectes que aporten un plus de qualitat de vida a les persones amb discapacitat i que al mateix temps ofereixen una altra visió i coneixement d’aquestes a la societat; projectes amb una clara missió de contribuir a la transformació social cap a la inclusió de les persones amb diferents capacitats, per tal de reduir l’estigmatització i els prejudicis que recauen sobre aquests col•lectius.